HISTORIEN OM MORDVARGER

En lang og kreativ prosess:


Mordvarger ble unnfanget og fullført i rykk og napp mellom 2008 og 2018. Utgangspunktet for det hele ligger mye lenger tilbake i tid, til Egil Skallagrimsson (ca. 910 - 990 e.kr).

Denne berømte og samtidig beryktede hedenske krigeren, skalden og lovkyndige mannen ble i sin egen samtid, og i sagaen som senere ble nedskrevet om han på 1200-tallet, regnet som selve prakt­eksemplet på den perfekte viking.

Vold, poesi og lov, den gang som i dag kunne disse både skape og ødelegge en mann, men hvordan ville en som Egil ha greid seg i den moderne verden? Ville han med sitt totalt fremmedartede moralske kompass ende opp som det lovløse utskuddet Marv i Frank Millers dystre amerikanske noir-univers Sin City, eller ville det ha gått bedre med ham i dagens Norge? Det ubønnhørlige svaret som tvang seg fram var et utvetydig nei.

Løsningen var like enkel som den var åpenbar. Det mod­erne Norge måtte endres for å lage slingringsmonn for den gamle vikingen - og hvor ville den gamle krigeren og lovmannen passe best inn? I politiet, og da måtte veldig mange personer velge å se gjennom fingrene for å slippe ham til. Resultatet var å skape et annet Norge, rettere sagt én versjon av Norge, satt i en kaotisk fremtid preget av en løpsk klimakrise - en verden der han kan klore seg fast som drapsetterforskeren Daniel Acosta Berg, og finne utløp for sitt sanne jeg.